Naše služby

Vrtané studny dle platných norem ČSN 755115 o jímání podzemní vody.

U našich vrtaných studní je nezbytnou součástí oddělení kvartérní svrchních vrstev zvodnělého podloží – to znamená upravenou cementovou směsí, bentonitovou ucpávkou, která se stává trvale nepropustnou a zabraňuje vsak do spodní podzemní vody, která slouží výhradně k vrtané studni.

 

 

Rádi Vám pomůžeme navrhnout technickou šachtu, ať už betonovou či plastovou, vzhledem k pozemku.