Vrtané studny - Studny-Olomouc.cz

Provádíme vrtané studny od roku 1990. Vrty provádíme dle platných norem 75511 o jímání podzemní vody s obsypem a s odizolováním a to tak, aby nedocházelo k propojení dvou zvodnělých kolektorů následkem špatné izolace k zanášení vrtu a tím i kratší životnosti, dále pak zajištujeme kompletní zapojení se všemi náležitostmi k plné spokojenosti našich zákazníků.

Jsme rodinná firma

S dvacetiletou praxí provádíme vrtání studní se specializací pruměru 152, 175 a 190, s obsypem tříděnám, vodárenským štěrkem. Studny jsou prováděny tak, aby umožnovaly odběr pouze z hlubšího zvodnělého kolektoru a zabraňovaly pronikání svrchních, mělkých, zvodnělých vrstev vody do vrtu, které jsou zpravidla kontaminovány různými bakteriemi.

Práce jsou prováděny pásovou vrtací technikou s rotačním vrtacím kladivem a příklepem s použítím ocelových pažnic a silnostěných zárubnic. S touto technologií docílujeme kvalitní vrtané studny. Ať už do skalnatého podloží nebo štěrkových naplavenin.

Po odvrtání vrtané studny vystrojujeme, atestovánými zárubnicemi, následné osypání výpažnice vodárenským štěrkem, který stabilizuje a umožnuje plynulý přítok spodní vody do vrtu.